Català English Castellano

graphic design | digital catalogues, leaflets and posters

web design | simple and easy to maintain web sites

elearning | free software courses

My services

graphic design

I design catalogues, leaflets and posters for digital purposes.

web design

I design simple and easy to maintain web sites.

list of courses

Learn free software programs where you want, when you want.

tailor-made courses

I design courses personalized for your business.

About me
web-rennom

Web designer and programmer

Certificat de profesionalitat de Confecció i publicació de pàgines web | 2018

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de "usabilitat" donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

sandrasm

Long-life educator

Certificat de profesionalitat de Docència de la formació professional per a l'ocupació | 2017

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

formació

online teacher

Teaching with Moodle | 2015

Plan an online course, with the activities that'll help the educational strategy and using a variety of educational tools. Based on innovative pedagogical methods (i.e. online collaboration, reflexion, learning with peers) and with the use of free educational tools.This course is for vocational educators.

Contact

rennom@protonmail.com